Psychosocial Stress and Memory Control

Beschreibung

Teilprojekt A05 der DFG-Forschergruppe 751 "The Science of Social Stress" (Sprecher Prof. Thomas Elbert).

Institutionen
  • FB Psychologie
  • FG The Science of Social Stress
  • Zukunftskolleg1
Mittelgeber
Name Kennziffer Beschreibung Laufzeit
Forschergruppe413/09DFG-Forschergruppe 751 "Science of Social Stress", Teilprojekt A05
Weitere Informationen
Laufzeit: 20.02.2008 – 03.12.2011