Integration, Desintegration und Schule

Participants
  • Ennuschat, Jörg - Projektleiter*in
Institutions
  • FB Rechtswissenschaft
Funding sources
Name Finanzierungstyp Kategorie Project no.
Deutsche Forschungsgemeinschaft Drittmittel Forschungsförderprogramm 716/07
Further information
Period: 01.04.2007 – 31.12.2007